Gezinsenquête 2021

Gezinsenquête 2021

Vanaf 8 maart rolt het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin een tweede editie van de gezinsenquête uit in Vlaanderen. 9.000 gezinnen zullen een vragenboekje in de brievenbus krijgen met de vraag om deel te nemen aan het onderzoek. De vragen gaan over de samenstelling van het gezin, de relatie met de partner, de opvoeding van de kinderen, de combinatie gezin, zorg en werk en hoe gezinnen zich voelen. Thema’s die meer dan ooit aan de orde zijn nu. Het departement wilt daarmee in kaart brengen hoe gezinnen in Vlaanderen het gezinsleven ervaren en wat ze daarbij moeilijk vinden. De resultaten zullen ook kunnen worden vergeleken met de bevraging in 2016.

Hoe meer gezinnen deelnemen aan het onderzoek, hoe kwaliteitsvoller de resultaten zullen zijn. Dus, het departement doet hierbij een warme oproep om deel te nemen aan het onderzoek mocht u het vragenboekje in de bus krijgen.

Vaak gestelde vragen

Wat is de gezinsenquête?

De gezinsenquête is een schriftelijke enquête bij gezinnen met minstens één kind jonger dan 25 jaar in Vlaanderen. We willen in beeld brengen wat gezinnen nodig hebben, hoe ze het gezinsleven zelf ervaren en wat gezinnen belangrijk vinden in een goed gezinsbeleid. We stellen daarom vragen over de thema’s samenstelling van het gezin, opvoeding en de combinatie gezin, zorg en werk. Daarnaast peilen we ook naar uw gezondheid en welbevinden en naar de sfeer in uw gezin.

Het is de tweede keer dat de Vlaamse overheid de gezinsenquête uitrolt. De resultaten van de gezinsenquête in 2016, kan u nalezen op www.gezinsenquête.be

Wie organiseert deze bevraging?

Het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van de Vlaamse overheid organiseert deze bevraging, in samenwerking met het Rijksregister en met M.A.S., een veldwerkbureau. Het Rijksregister staat in voor het trekken van de steekproef en het adresseren en verzenden van de vragenboekjes. Het veldwerkbureau staat in voor het drukwerk, het verzamelen en het verwerken van de ingevulde vragenboekjes.  

Wie heeft de vragenlijst opgesteld?

De vragenlijst is opgemaakt door het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, samen met  een begeleidend wetenschappelijk comité waarin vertegenwoordigers van andere entiteiten van de Vlaamse overheid zetelen, net als academici en de Gezinsbond.

Wie wordt aangeschreven?

Het Rijksregister lootte per toeval 9.000 personen met een kind jonger dan 25 jaar (of zijn of haar partner) uit de Vlaamse bevolking. Deze personen zullen meermaals worden aangeschreven om deel te nemen aan de gezinsenquête. Het toeval principe is belangrijk opdat de groep uitgelote gezinnen zo goed mogelijk alle gezinnen in Vlaanderen weerspiegelt. Alleen dan zullen de resultaten iets zeggen over alle gezinnen in Vlaanderen.

Wie vult de vragenlijst in?

We willen vragen dat de persoon naar wie het vragenboekje verzonden is, ook het boekje invult. Het is belangrijk voor de betrouwbaarheid van de resultaten dat de aangeschreven persoon zelf deelneemt aan het onderzoek.

Als deze persoon de vragenlijst niet kan invullen, bijvoorbeeld door ziekte, overlijden of afwezigheid, dan is het niet de bedoeling dat iemand anders dat in zijn of haar plaats doet. Als iemand de vragenlijst niet kan invullen, kan je dat melden aan de medewerkers van M.A.S. op het gratis nummer 0800 94377 (van maandag tot en met vrijdag tussen 9 en 18 uur). Wilt u ook het volgnummer vermelden? U kan dit nummer terugvinden op de achterzijde van het vragenboekje. Dan kunnen de medewerkers van M.A.S. deze persoon uit de lijsten van het Rijksregister laten halen.

Hoe kan ik het vragenboekje terugsturen?

U kan het ingevulde vragenboekje terugsturen in de bijgevoegde envelop. Het adres staat al voorgedrukt op deze envelop. De verzending is voor u bovendien gratis. U hoeft dus geen postzegel te kleven.

Hoe komt het dat ik herinneringen krijg?

Het Rijksregister lootte per toeval 9.000 personen met een kind jonger dan 25 jaar (of zijn of haar partner) uit de Vlaamse bevolking. Deze personen zullen meermaals worden aangeschreven om deel te nemen aan de gezinsenquête. Na de eerste brief volgen er nog 3 herinneringen. We schrijven iedereen dus in totaal 4 keer aan, tenzij men al deelnam. Zodra er een ingevuld boekje of een antwoordkaartje teruggestuurd wordt, geeft het veldwerkbureau M.A.S. het volgnummer van dit vragenboekje of dit kaartje door aan het Rijksregister. Het Rijksregister weet dan dat het deze persoon niet langer herinneringen moet versturen.  Men zal dan geen herinneringen meer ontvangen.

Ik heb mijn vragenboekje al teruggestuurd. Waarom krijg ik nog een herinnering?

Wij engageren ons om zo goed als mogelijk de gezinnen die hun vragenboekje reeds terugstuurden te filteren uit de herinneringsbrieven, maar er zitten altijd enkele dagen tussen het adresseren van grote hoeveelheden brieven door het Rijksregister en het moment dat deze brief bij u in de brievenbus zit. In het geval dat uw teruggestuurde vragenboekje onze herinneringsbrief of kaartje heeft gekruist, mag u deze brief of dit kaartje uiteraard negeren. We willen u alvast oprecht bedanken voor uw medewerking aan dit onderzoek.

‘Moet’ ik deze vragenlijst invullen?

Uw deelname aan de gezinsenquête is niet verplicht, maar volledig vrijwillig. Waarom zou u dan deelnemen? Wel, dit is een unieke kans om uw mening te geven over een belangrijk thema. Uw antwoorden helpen ons om beter inzicht te krijgen in de noden van gezinnen. U bepaalt zo mee de toekomst van uw gezin en alle andere gezinnen in Vlaanderen.

We benadrukken dat het invullen van het vragenboekje op geen enkele manier gevolgen voor uzelf of uw gezin met zich mee zal brengen.

Door deel te nemen draagt u ook bij aan de betrouwbaarheid van de resultaten. Hoe meer gezinnen deelnemen aan dit onderzoek, hoe meer de resultaten de mening van alle gezinnen in Vlaanderen weerspiegelen.

Wilt u toch niet deelnemen, dan weten wij graag waarom. Wilt u dan het antwoordkaartje invullen en terugsturen via de bijgevoegde envelop.

Is mijn privacy beschermd?

Ja. Alleen het Rijksregister kent uw naam en adresgegevens. De onderzoekers van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin zien nooit uw naam en adresgegevens. Ook de medewerkers van M.A.S., het veldwerkbureau dat instaat voor het drukwerk en het verwerken van de ingevulde vragenboekjes, zien nooit uw naam en adresgegevens. Het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en de medewerkers van M.A.S. werken uitsluitend met het volgnummer. Dit delen zij mee aan het Rijksregister en zo weet het Rijksregister of ze u wel of niet meer moeten aanschrijven voor dit onderzoek.

Deze werkwijze is conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en kreeg de toelating van de minister van Binnenlandse Zaken. U kan die beslissing nalezen via deze link: Machtiging Rijksregister 097/2020.

Wat gebeurt er met mijn ingevuld vragenboekje?

Uw antwoorden worden ingescand en ingevoerd in een databank door medewerkers van het veldwerkbureau M.A.S.. De onderzoekers van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin zullen deze databank verwerken tot cijfers en rapporten. Na controle op de kwaliteit van de databank en na verwerking van de resultaten worden ALLE vragenboekjes vernietigd. Dat gebeurt door een gespecialiseerde firma. Tot dan blijven de boekjes bewaard in een afgesloten lokaal.  

U heeft nog een vraag of u bent uw vragenboekje kwijt

Als u vragen heeft over de gezinsenquête of over het invullen van de vragen, dan kan u steeds terecht bij de medewerkers van M.A.S. op het gratis nummer 0800 94377 (van maandag tot en met vrijdag tussen 9 en 18 uur). Als u uw vragenboekje kwijt bent, of als het  vragenboekje niet meer bruikbaar is, dan kan u een nieuw exemplaar aanvragen op hetzelfde nummer. Hou dan wel uw volgnummer bij de hand. U kan dit nummer terugvinden op de achterzijde van het vragenboekje. U hoeft uw naam en adres niet mee te delen aan de medewerkers van M.A.S, maar wel het volgnummer. Aan de hand van het volgnummer zal het Rijksregister u opnieuw aanschrijven.