Werkten mee aan de gezinsenquête

Dit onderzoek werd mogelijk gemaakt door het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG), onder leiding van Karine Moykens, secretaris-generaal.

Voor dit onderzoek kregen we de fijne medewerking van (in willekeurige volgorde):

 • Luc Moens, Departement WVG (voorzitter stuurgroep)
 • Veerle Audenaert, Departement WVG* (projectleider)
 • Koenraad Jacob, Departement WVG *
 • Natalie Stragier, Departement WVG*
 • Bea Van Den Bergh, Departement WVG*
 • Tine Nottebaert, Departement WVG
 • Tom d’Olieslaegers, Departement WVG*
 • Anne Van der Gucht, Departement WVG*
 • Joost Bronselaer, Departement WVG
 • Veronique Vandezande, Departement WVG
 • Karla Van Leeuwen, Katholieke Universiteit Leuven*
 • Kathleen Emmery, Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen, Odisee*
 • Elisabeth Adriaens, , Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen, Odisee
 • Kristien Nys, Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen, Odisee
 • Joris Dewispelaere, Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen, Odisee
 • Dirk Luyten, Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen, Odisee
 • Kim Bastaits, Hogeschool PXL*
 • Inge Pasteels, Hogeschool PXL*
 • Els Meert, Jongerenwelzijn
 • Nele Travers, EXPOO*
 • Tim Stroobants, EXPOO
 • Katleen Govaert, Kind en Gezin*
 • Diederik Vancoppenolle, Kind en Gezin*
 • Geraldine Dupont, Kind en Gezin
 • Dirk Moons, Departement Kanselarij en Bestuur *
 • Joeri Minnen, Vrije Universiteit Brussel*
 • Wim Van Lancker, Centrum voor Sociaal Beleid, Katholieke Universiteit Leuven
 • Joris Ghysels, Universiteit Maastricht*
 • Hilde Timmermans, Gezinsbond
 • Erica Coenen, Gezinsbond
 • Elke Valgaeren, Gezinsbond*
 • Lutgard Vrints, Gezinsbond
 • Yves Coemans, Gezinsbond
 • Lieve Declerck, Gezinsbond
 • Christel Verhas, Gezinsbond*
 • Heidi Cloots, Agentschap Zorg en Gezondheid*
 • Catherine Molleman, Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
 • Yinthe Feys, Agentschap Binnenlands Bestuur*
 • Karen Stuyck, Agentschap Binnenlands Bestuur*
 • Gerlinde Doyen, Agentschap Binnenlands Bestuur*
 • Bavo Van den Heuvel, veiligheidsconsulent voor het Departement WVG

Leden aangeduid met een * zetelen in de algemene, begeleidende stuurgroep.

Deze samenwerking ging van het opstellen van de vragenlijst, de uitwerking van de onderzoeksmethode, het verwerken van de data tot het opstellen en nalezen van de factsheets en webteksten.

Tot slot kregen we de zeer geapprecieerde medewerking van vele collega’s binnen het Departement WVG voor een veelheid van ondersteunend werk zoals de eindredactie, communicatie, lay-out, opmaak website en allerlei administratieve taken waarvoor een bijzonder woord van dank.

Deze organisaties hebben meegeholpen aan de totstandkoming van de gezinsenquête.

Hogeschool PXLAgentschap Binnenlands Bestuur EXPOO expertisecentrum opvoedingsondersteuning K U Leuven Odisee kenniscentrum hoger instituut voor gezinswetenschappenLogo Kind en Gezin