Home

GEZINNEN IN VLAANDEREN IN BEELD

In 2016 werden elf duizend gezinnen met kinderen in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aangeschreven met de vraag om deel te nemen aan de gezinsenquête. We willen in beeld brengen wat gezinnen nodig hebben, hoe ze het gezinsleven zelf ervaren en wat gezinnen belangrijk vinden in een goed gezinsbeleid. We stelden daarom vragen over de thema’s samenstelling van het gezin, opvoeding en de combinatie gezin, zorg en werk. Uit de resultaten kan afgeleid worden dat de gezinnen tevreden zijn en dat de diversiteit in gezinnen toch niet zo groot is als vaak gedacht wordt. Tegelijk zijn het gezinsbudget en de combinatie gezin, werk, sociaal leven en impliciete maatschappelijke verwachtingen voor veel gezinnen iets wat hen bezig houdt.

We presenteren de resultaten hier per thema. Wie meer informatie wenst, kan de bijhorende factsheets en achtergrondinformatie consulteren.  

Overzicht voornaamste resultaten gezinsenquête

NIEUWE BEVRAGING IN 2021!

Thema's

De thema's van de gezinsenquête
 

Wie nam deel aan de gezinsenquête

Achtergrondinformatie

Hoe kwam de enquête tot stand? Met welke onderzoeksmethode?

Contact

Waar zijn we te bereiken, hoe kunt u ons contacteren?

 Ik wilde liever al kunnen samenwonen met mijn huidige partner. Ik mis soms het gezinsgevoel sinds ik gescheiden ben.

 Ik heb geen opmerkingen. Ik ben pas vader geworden na een langere fertiliteitsbehandeling. Dus momenteel ben ik zeer tevreden met onze dochter.

 Ik had liever gehad dat mijn stiefdochter mijn eigen dochter was omdat ik ze beschouw als mijn eigen dochter.

 Ik had liever mijn oudste dochter wat meer bij mij gehad. De band is aan het verwateren.

 Ik was liever vroeger aan kinderen begonnen, dan zou ik zeker graag drie kinderen gehad hebben.

 Ik had liever dat de kinderen van mijn huidige partner waren. Nu is er steeds nog een partij waar rekening mee gehouden moet worden en die mee zeggenschap heeft in de opvoeding van de kinderen.

 Ik had liever nog een kindje erbij, het voelt aan alsof er nog iets ‘mist’ momenteel.